Duurzaamheid bij Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line is met een vloot van 17 cruiseschepen een van de grotere cruisemaatschappijen ter wereld. In die hoedanigheid vinden ze het belangrijk om bij te dragen aan een eerlijkere en duurzamere wereld. Ze nemen die verantwoordelijkheid serieus en proberen verduurzaming door te voeren in alle facetten van het bedrijf. Wat dat in de praktijk betekent en hoe ze hun steentje daaraan bijdragen lichten we hier toe.

De meest geavanceerde technologie voor het terugdringen van uitstoot

Energie en uitstoot

Een van de innovatieve technologieën waarmee Norwegian Cruise Line de uitstoot van schadelijke stoffen probeert terug te dringen is het Exhaust Gas Cleaning System. Schepen die voorzien zijn van dit systeem produceren tot 99% minder zwaveldioxide uitstoot. Meer dan de helft van de schepen van de Norwegian Cruise Line vloot is er inmiddels mee uitgerust. Een andere manier om uitstoot te verminderen is door gebruik te maken van energie uit de haven als een schip is aangemeerd. Zes schepen van de rederij beschikken over deze technologie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van data voor het plannen van energie-efficiëntere vaarroutes, wordt het energieverbruik teruggedrongen door het Shipboard Energy Efficiency Management Plan en maken de schepen van Norwegian Cruise Line gebruik van Wasted Heat Recovery, waarmee energie opgewekt kan worden uit afval.

Waterbesparing, minder plastic en recycling waar mogelijk

Water- en afvalmanagement

Een cruiseschip kan niet zonder vers water aan boord. Water wordt gebruikt om te drinken, te wassen, voor sanitaire voorzieningen en alle hottubs en zwembaden. Norwegian Cruise Line probeert het gebruik van water op al hun schepen terug te dringen en om water te zuiveren en hergebruiken waar dat kan. Alle schepen van de rederij zijn voorzien van het Advanced Wastewater Purification systeem waarmee het grootste deel van het verbruikte water gezuiverd kan worden. Het verbruik van water levert verschillende soorten afvalwater op. Norwegian Cruise Line streeft ernaar dit afvalwater niet onbehandeld te lozen op zee. 

Het afvalbeleid van Norwegian Cruise Line is daarnaast gericht op het zoveel mogelijk terugdringen van schadelijk afval en recycling waar dat kan. Norwegian Cruise Line was de eerste rederij die plastic flessen in de ban heeft gedaan en is bovendien bijzonder streng op het overboord gooien van afval. Gasten en medewerkers die dit zien gebeuren kunnen een speciale hotline bellen.

Actief samenwerken met de gemeenschap

Sociale verantwoordelijkheid

Norwegian Cruise Line voelt zich onderdeel van de gemeenschappen die horen bij de havens die ze aan doen en willen er daarom ook voor ze zijn als dat nodig is. Zo proberen ze 45% van hun inkopen te doen bij kleinere bedrijven en bedrijven die minderheden vertegenwoordigen. En dragen ze financieel bij als bestemmingen getroffen zijn door natuur- of andere rampen. Bijvoorbeeld in Alaska waar 60% van de toerisme-industrie afhankelijk is van cruisevakanties. De lokale economieën van onder andere Juneau, Ketchikan, Skagway, Hoonah, Seward and Sitka hebben dan ook flink te lijden gehad onder de gevolgen van de coronopandemie, waardoor de meeste cruiseschepen tijdelijk stil kwamen te liggen. Norwegian Cruise Line heeft ze om die reden ondersteund met een gift van tien miljoen dollar.

Biodiversiteit en zeeleven - Norwegian Cruise line

Environmental officers en terugdringen van geluidsvervuiling onder water

Biodiversiteit en zeeleven

Elk schip uit de vloot van de Norwegian Cruise Line heeft een environmental officer aan boord die als specifieke taak heeft de impact op het milieu en kwetsbare ecosystemen te beperken. Ze hebben daarbij ook aandacht voor schade die op kan treden aan zeeleven ónder water. Norwegian Cruise Line is als een van de weinige cruisemaatschappijen in het bezit van een SILENT-E class notatie. Dit houdt in dat schepen het geluid dat ze onder water maken monitoren, zodat het geen schadelijke normen overschrijdt. Voor het beschermen van het milieu en de biodiversiteit van onze planeet gaat Norwegian Cruise Line ook partnerschappen aan. Met The Perry Institute of Marine Science en Nova Southeastern University werken ze samen aan het herstellen van koraalriffen in de Bahama’s. En de rederij - die een speciale band heeft met Alaska - ondersteunt de roofvogelopvang Alaska Raptor Center met financiële middelen.

Norwegian Cruise Line - Diversiteit

Diversiteit is de drijvende kracht

De mensen achter de rederij

De medewerkers van Norwegian Cruise Line vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan achtergronden en nationaliteiten. De rederij maakt zich er hard voor dat iedereen binnen Norwegian Cruise Line dezelfde kansen heeft, zowel in management als meer uitvoerende functies binnen de organisatie. Dat wordt onder andere weerspiegeld in een bestuur waar 29% vrouw is en 14% een minderheid vertegenwoordigt. Daarnaast is het sollicitatiebeleid gericht op het actief werven van sollicitanten met een kansarme achtergrond. Om een werksfeer te creëren waar respect voor elkaar en elkaars verschillen de norm is, volgt elke nieuwe medewerker verschillende trainingen op dat vlak en is Norwegian Cruise Line partnerschappen aangegaan met onder andere de National Diversity Council en de International Women’s Forum Fellows Program.

Meer informatie

Norwegian Cruise Line brengt elk jaar een duurzaamheidsrapport uit waarin bovenstaande onderwerpen nader worden toegelicht en met cijfers worden onderbouwd. Je kunt het rapport hier downloaden

Wij vonden