Lidmaatschappen

  1. Home
  2. Jiba
  3. Reisinformatie
  4. Lidmaatschappen

ANVR-reisvoorwaarden
Jiba laat je graag met een goed en zeker gevoel op vakantie gaan. Jiba is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen. Alle reizen worden uitgevoerd op basis van ANVR reisvoorwaarden en boekingsvoorwaarden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Jiba (KvK nr. 24188723) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de bij Jiba geboekte reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De SGR garantie is alleen van toepassing op onze pakketreizen, en niet op onze losse vliegtickets.

Calamiteitenfonds
Jiba is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de bij Jiba geboekte reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jouw vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Thuiswinkel.org
Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post, televisie, etc. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt. De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.
Toon Thuiswinkel richtlijnen
Toon Jiba deelname