Voorwaarden

  1. Home
  2. Jiba
  3. Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Indien je een boeking maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de ANVR-voorwaarden en de voorwaarden van Jiba. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Jiba gaat er, indien je een verzekering hebt afgesloten, vanuit dat je op de hoogte bent van de verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast gaat Jiba ervan uit dat je de reisinformatie op de website hebt gelezen. Hieronder vind je de verschillende voorwaarden die Jiba hanteert.

Herroeping aanbod

Ons aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Indien dit een zon-/feestdag betreft, wordt de termijn verruimd naar de eerstvolgende werkdag. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Het herroepingsrecht van artikel 6 in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel is ingevolge artikel 10 lid 4 uitgesloten.

Lees hier de voorwaarden van Jiba

Lees hier de ANVR voorwaarden voor boekingen vanaf 1 april 2016

Lees hier de ANVR voorwaarden voor boekingen die voor 1 april 2016 zijn gemaakt (ook bij vertrek na 1 april 2016)

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Transavia voorwaarden