Duurzaamheid bij Costa Cruises

Met een vloot van 15 schepen en 21.000 medewerkers is Costa Cruises de grootste cruiserederij van Europa. Als het gaat om duurzaamheid is de rederij zich dan ook bewust van de verantwoordelijkheid die op hun schouders rust. Ze noemen zich responsible explorers. Wat dat in de praktijk betekent en hoe ze hun steentje bijdragen aan een duurzamere wereld lichten we hier toe.

LNG cruiseschepen - Costa Cruises

De meest geavanceerde technologie voor het terugdringen van uitstoot

Energie en uitstoot

Eén van de belangrijkste doelstellingen uit het duurzaamheidsbeleid van Costa Cruises is het terugdringen van de CO2-uitstoot. Costa Cruises heeft daarom stevig geïnvesteerd in onderzoek naar alternatieve brandstoffen. Ze zijn als eerste rederij ter wereld gebruik gaan maken van Liquified Natural Gas (LNG) als primaire brandstof. LNG is de fossiele brandstof met de kleinste impact op het milieu. Alle nieuwe schepen worden gebouwd op basis van deze technologie en een aantal bestaande schepen zal worden omgebouwd om er gebruik van te maken. Met het Ship Energy Efficiency Management Plan streeft de rederij er daarnaast naar om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie en worden alle schadelijke stoffen die worden uitgestoten zo veel mogelijk gefilterd.

Met deze maatregelen streeft Costa Cruises ernaar de CO2-uitstoot met 40% te hebben teruggebracht in 2040.

Costa Cruises - watermanagement - afvalmanagement

Terugdringen van verbruik en hergebruik waar mogelijk

Water- en afvalmanagement

Costa Cruises probeert het gebruik van water op al hun schepen terug te dringen en om water te zuiveren en hergebruiken waar dat kan. Inmiddels gebeurt dat met meer dan driekwart van het water, waardoor minder dan een kwart aangeschaft hoeft te worden in havens. Hiermee worden gebieden waar water schaars is beschermd. Daarnaast moedigt Costa Cruises hun medewerkers en gasten aan om zuinig om te gaan met water. Het verbruik van water levert ook afvalwater op, waarvan een klein percentage zeer vervuild is. Costa Cruises streeft er te allen tijde naar te voorkomen dat dit zogeheten bilge water direct wordt afgevoerd naar zee. 

Net als het waterbeleid is ook het afvalbeleid gericht op verminderen van verbruik en recycling. Dat betekent dat er steeds minder wegwerpproducten worden gebruikt en al het afval aan boord apart wordt ingezameld. Afval dat niet gerecycled kan worden, wordt aan land afgevoerd.

Duurzaam toerisme - Costa Cruises

Onderdeel van de gemeenschap

Sociale verantwoordelijkheid

De havens en gemeenschappen die Costa Cruises aandoen, zijn een wezenlijk onderdeel van een cruise-ervaring. De rederij wil die gemeenschappen daarom graag ondersteunen en samenwerken waar dat kan om verdere verduurzaming van cruisevakanties mogelijk te maken. Zo heeft de cruiserederij een aantal projecten waarbij voedseloverschotten van schepen worden uitgedeeld aan lokale voedselbanken en worden er met steeds meer havens projecten gestart om het afnemen van groene port energy mogelijk te maken. Daarnaast maakt Costa Cruises zich hard voor duurzaam toerisme. In een speciaal manifest hebben ze een aantal principes vastgelegd waarmee ze het begrip en respect voor de gemeenschappen waar havens deel van uitmaken trachten te vergroten.

Biodiversiteit en zeeleven - Costa Cruises

Vergroten van bewustzijn en actieve bijdrage

Biodiversiteit en zeeleven

Het beschermen van de biodiversiteit op zee, het welzijn van zeeleven en de ecosystemen van de bestemmingen die Costa Cruises aandoet zijn de pijlers van het duurzaamheidsbeleid. De rederij heeft onder andere om die reden de Costa Cruises Foundation opgericht. De Foundation heeft met het project Guardians of the Coast jongeren bewust gemaakt van het belang van het beschermen van de natuur. Ze hebben er ook een wetenschappelijke bijdrage aan geleverd door het verzamelen van data om te kunnen monitoren of er sprake is van schade aan het milieu of kwetsbare ecosystemen. Daarnaast werft de Foundation mensen om te helpen met het opruimen en schoonhouden van de kustlijn.

Lees meer over Costa Cruises Foundation
Costa Cruises - Diversiteit en inclusie

Versterken van respect en waardering voor elkaar

De mensen achter de rederij

Costa Cruises heeft meer dan 21.000 medewerkers die samen 70 verschillende nationaliteiten hebben en ruim 35 talen spreken. De rederij ziet die diversiteit als de kracht van de organisatie en streeft ernaar om respect en begrip voor elkaar zo veel mogelijk te versterken. Zo willen ze discriminatie voorkomen en gelijke kansen op de werkvloer promoten. Costa Cruises was een van de eerste rederijen met een apart transgenderbeleid. Female empowerment is ook een speerpunt dat hoog op de agenda staat. De rederij heeft daarom het Manifesto for Female Empowerment ondertekend en het Charter for Equal Opportunities and Equality at Work.

Wij vonden