Duurzaamheid bij MSC Cruises

Met een vloot van 19 schepen en ruim 23.000 medewerkers is MSC cruises de op twee na grootste cruisemaatschappij van Europa. De rederij is zich bewust van de rol die ze hebben bij het verduurzamen van onze planeet. Ze richten zich daarbij op het beschermen van het milieu, hun gasten en medewerkers en van de havens en gemeenschappen die onderdeel zijn van de cruises die ze aanbieden. Wat dat in de praktijk betekent en hoe ze hun steentje bijdragen aan een duurzamere wereld lichten we hier toe. 

MSC Cruises - Energie en Uitstoot

De meest geavanceerde technologie voor het terugdringen van uitstoot

Energie en uitstoot

MSC cruises streeft ernaar om in 2050 volledig CO2-neutraal te zijn. Dat doen ze onder andere door de inzet van innovatieve technologie. Zo hebben ze op 13 van hun 19 schepen de uitstoot van zwaveldioxide teruggebracht met 97% door hun Exhaust Gas Cleaning System. Negen van de toekomstige schepen uit de vloot zullen gebruik gaan maken van Liquified Natural Gas (LNG) als brandstof. LNG is de fossiele brandstof met de kleinste impact op het milieu. Desondanks wordt de mogelijkheid om in de toekomst over te stappen op bio-LNG of synthetische LNG ook al onderzocht. Daarnaast wordt nieuw en baanbrekend design ingezet om efficiënter gebruik van energie mogelijk te maken en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Bijvoorbeeld door op basis van data slimmere vaarroutes te kiezen en energieverbruik te optimaliseren, door de romp schoon te houden met behulp van speciale verf om de stroomlijn van het schip te verbeteren of met LED-verlichting en energiezuinige apparaten aan boord.

MSC Cruises - afvalmanagement - Geen plastic

Waterbesparing en inzet op recycling

Water- en afvalmanagement

MSC Cruises probeert het gebruik van water op alle schepen terug te dringen en om water te zuiveren en hergebruiken waar dat kan. Inmiddels wordt 80% van het water aan boord gezuiverd en hergebruikt en minder dan een kwart aangeschaft in havens. Dat betekent dat er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van water in gebieden waar dat misschien schaars is. Medewerkers en gasten worden daarnaast aangemoedigd zuinig om te gaan met water en overal aan boord zijn waterbesparende kranen en douchekoppen geïnstalleerd. Deze dringen het waterverbruik met twee derde terug. Het verbruik van water levert verschillende soorten afvalwater op. MSC Cruises loost dit afvalwater in geen enkel geval op zee, ook niet in de omstandigheden dat dat wel is toegestaan. Al het afvalwater dat niet gezuiverd en hergebruikt kan worden, wordt afgevoerd in de haven en daar behandeld volgens geldende regelgeving. 

Afval aan boord van schepen van MSC Cruises wordt apart ingezameld en gerecycled waar mogelijk. Afval dat niet gerecycled kan worden, wordt aan land afgevoerd. 

Sociale verantwoordelijkheid - MSC Cruises

Samen met de gemeenschap

Sociale verantwoordelijkheid

MSC Cruises probeert samen met lokale autoriteiten, gemeenschappen en andere partners toerisme te verduurzamen. Dat gebeurt onder andere door in te kopen bij lokale leveranciers om zo ter plekke de economie te stimuleren en gebruik te maken van lokale aanbieders voor excursies. MSC Cruises vraagt hun aanbieders en leveranciers daarnaast om zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Bijvoorbeeld door de inzet van e-bikes bij excursies en het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal bij leveranciers.

Bevordering van lokale bevoorrading

MSC cruises programma, 'Local as First Choice', heeft tot doel haar inkoopactiviteiten te lokaliseren en de bestaansmiddelen van de lokale gemeenschappen te ondersteunen. Hoewel de voordelen van lokale inkoop duidelijk zijn als het gaat om vers voedsel, zijn er ook voordelen voor non-foodartikelen, omdat het de afstand vermindert die artikelen moeten afleggen voordat ze het cruiseschip van MSC Cruises bereiken. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot verlaagd.

In 2019 werd ongeveer 80% van de voedingsmiddelen en dranken lokaal ingekocht, dicht bij de plaats waar de schepen varen.

Biodiversiteit en zeeleven - MSC Cruises

Actief bijdragen aan de bescherming van ecosystemen

Biodiversiteit en zeeleven

MSC Cruises streeft ernaar een actieve bijdrage te leveren aan het beschermen van de biodiversiteit op zee, het welzijn van zeeleven en de ecosystemen van de bestemmingen die de rederij aandoet. Bijvoorbeeld door de manier waarop ze met hun ballastwater omgaan. Elk schip maakt gebruik van ballastwater om kapseizen te voorkomen. Dit water moet af en toe worden ververst en wordt dan geloosd op zee. Wetenschappelijke studies hebben echter aangetoond dat bacteriën, microben en andere kleine organismen van het ene ecosysteem daarmee terechtkomen in het andere ecosysteem met schadelijke gevolgen voor de biodiversiteit. MSC Cruises behandelt al het ballastwater aan boord, zodat deze organismen bij lozing niet meer in zee terechtkomen. De rederij volgt hierin de richtlijnen van de International Maritime Organization van de Verenigde Naties. MSC Cruises probeert daarnaast ecosystemen te herstellen die verloren zijn gegaan. Bijvoorbeeld met het project Ocean Cay, waarbij een verlaten industriegebied is veranderd in een natuurgebied waar de flora en fauna die er oorspronkelijk thuishoort inmiddels langzaam terugkeert.

MSC Cruises - de mensen achter de rederij

De kracht van diversiteit

De mensen achter de rederij

MSC Cruises heeft meer dan 23.000 medewerkers van 124 verschillende nationaliteiten. Elke mogelijke culturele achtergrond is binnen de cruisemaatschappij vertegenwoordigd. Dit is de belangrijkste reden dat diversiteit en inclusie een van de speerpunten van het personeelsbeleid is. De rederij heeft zichzelf daarnaast ten doel gesteld om binnen vier jaar volledige gendergelijkheid op de werkvloer te bewerkstelligen. Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en doorgroeien bestaat er een uitgebreid trainings- en developmentprogramma binnen MSC Cruises. Zo willen ze ervoor zorgen dat elke medewerker - of ze nou in de machinekamer, aan het roer of in een van de restaurants werken - hun werk zo goed mogelijk en naar eigen tevredenheid kunnen uitvoeren.

Wij vonden