Duurzaamheid Holland America Line

Duurzaamheid bij Holland America Line

Holland America Line bestaat al meer dan 150 jaar. In die periode zijn het welzijn van de gasten, medewerkers en de oceanen waar de Rotterdam, Eurodam, Koningsdam en andere cruiseschepen van de cruiserederij op varen altijd de hoogste prioriteit geweest. Hier lichten we toe hoe Holland America Line haar steentje bijdraagt aan een duurzamere wereld.

Energie en uitstoot - Holland America Line

Met vereende krachten naar minder uitstoot en efficiënter gebruik van energie

Energie en uitstoot

Op een verantwoorde manier omgaan met energie is een van de pijlers waar de duurzaamheidsstrategie van Holland America Line op rust. De rederij koopt daarom onder andere schepen die efficiënter omgaan met energie, reizen minder kilometers en varen op een zo energiezuinig mogelijke snelheid. Ze maken daarnaast gebruik van scheepsmotoren met een hybride diesel-elektrische aandrijving en proberen bij de havens waar dat mogelijk is groene energie in te kopen. Holland America Line hoopt met al deze maatregelen de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen terug te dringen met 40% in 2030 en helemaal CO2-neutraal te zijn in 2050.

Holland America Line - Afval- en watermanagement

Terugdringen van verbruik en hergebruik waar mogelijk

Water- en afvalmanagement

Net als thuis wordt het water op de cruiseschepen van Holland America Line gebruikt voor het bereiden van maaltijden, om te wassen, te douchen en schoon te maken. De rederij is continu bezig met het ontwikkelen van technieken om water te besparen. Het vergroten van het bewustzijn over watergebruik onder medewerkers en gasten hoort daar ook bij. Zij worden dan ook op verschillende manieren aangemoedigd om zuinig om te gaan met water. Het verbruik van water levert verschillende soorten afvalwater op. Waar mogelijk probeert Holland America Line het water te zuiveren voor het wordt geloosd op zee. Minder dan 1% van het afvalwater bevat zeer schadelijke stoffen als motorolie. Dit water wordt altijd gezuiverd volgens geldende wet- en regelgeving voor het wordt afgevoerd naar zee.

Het afvalbeleid van Holland America Line is daarnaast gericht op het zo veel mogelijk terugdringen van schadelijk afval en hergebruik waar mogelijk. In het kader van Operation Oceans Alive streeft de Holland America Line ernaar het gebruik van plastic met 50% terug te dringen.

Sociale verantwoordelijkheid - Holland America Line

Met elkaar bereik je meer

Sociale verantwoordelijkheid

Het creëren van een duurzame wereld is een verantwoordelijk die we delen met elkaar. Daarom probeert Holland America Line ook bij de inkoop van producten hun CO2 voetafdruk te verkleinen én de lokale economie te ondersteunen. Bijvoorbeeld door zo veel mogelijk lokaal in te kopen. De rederij vraagt hun leveranciers ook om zo efficiënt mogelijk om te gaan met verpakkingsmateriaal, zodat er niet meer afval gecreëerd wordt dan nodig is. Holland America Line is bovendien ondertekenaar van de Modern Slavery Act, die erop gericht is moderne slavernij en mensenhandel binnen de bevoorradingsketen en de interne organisatie tegen te gaan.

Biodiversiteit en zeeleven - Holland America Line

Samen sterk voor onze planeet

Biodiversiteit en zeeleven

Een van de belangrijkste doelstellingen van het duurzaamheidsbeleid van de Holland America Line is het beperken van de schade aan de biodiversiteit en het zeeleven van onze planeet. Dat doet de rederij onder andere door de romp van de schepen zo te behandelen dat mossels, algen en andere micro-organismen zich lastiger kunnen hechten aan de romp. Hiermee wordt voorkomen dat soorten van het ene ecosysteem terechtkomen in een ander ecosysteem. Om dezelfde reden wordt geprobeerd ballastwater zo veel mogelijk te hergebruiken. Zo komen micro-organismen uit het ballastwater bij lozing niet terecht in een vreemd ecosysteem.

Binnen de Holland America Line is een speciaal programma opgericht om zeezoogdieren te beschermen. De rederij heeft medewerkers in dienst met kennis van gebieden met kwetsbaar zeeleven. Deze medewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat wanneer zeehonden jongen krijgen, schepen niet dichter dan 450 meter in de buurt van de kust komen, zodat moeders ongestoord hun jongen kunnen zogen.

Holland America Line - Training bemanning

Optimale ondersteuning om te ontwikkelen en groeien

De mensen achter de rederij

De Holland America Line is zich ervan bewust dat een fantastische cruise-ervaring begint bij een geweldige crew. Daarom wordt er alles aan gedaan om de juiste medewerkers te werven, trainen en stimuleren in hun ontwikkeling. De Holland America Line is een internationaal bedrijf met een grote verscheidenheid aan achtergronden en cultuur. Ze omarmen die diversiteit bij de rederij en streven ernaar het begrip voor elkaar nog verder te versterken met het Corageous Conversations programma. De Holland America Line gaat graag een langdurige samenwerking met hun medewerkers aan. Iedereen die in dienst komt wordt daarom gestimuleerd zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en door te groeien binnen de organisatie.

Omdat de Holland America Line grote waarde hecht aan een bedrijfscultuur waarin vertrouwen, wederzijds respect en steun belangrijke kernwaarden zijn, is in 2019 het Ethics & Compliance Ambassador program gestart. Dit programma is erop gericht om een werksfeer te creëren waarin mensen zich comfortabel voelen om het te zeggen als ze ergens moeite hebben en om advies of hulp te vragen vóór iets een probleem wordt.

Wij vonden