Zonvakanties
  • Home
  • Zoek en boek
Wintersport
  • Home
  • Zoek en boek
Cruises
Aanbiedingen
Extra services
Sunweb vakanties

Keurmerken

  1. Home
  2. Keurmerken

ANVR

Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR), lid-nummer 05098 en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De op deze internetsite gepubliceerde reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn  tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Meer informatie op www.anvr.nl.

ANVR

SGR & SGRZ

Sunweb is een handelsnaam van Sunweb Group GmbH. Sunweb Group GmbH is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), onder nummer 3609. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Sunweb is gecertificeerd door SGR. Dit houdt in dat onze reisorganisatie voldoet aan alle wettelijke verplichtingen waar wij binnen de reisbranche aan dienen te voldoen. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De SGR-bijdrage van € 5,00 per persoon per boeking is inbegrepen in de reissom.
 
Sunweb Group GmbH is daarnaast aangesloten bij de SGRZ. Dit is een garantiefonds voor de zakelijke markt. De garantie van SGRZ geldt voor door haar deelnemers aan opdrachtgevers verkochte reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer) en overeenkomsten van verblijf.
  

SGR certificate

SGR  

Calamiteitenfonds

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen €2,50 per boeking. Voor meer informatie kijkt je op www.calamiteitenfonds.nl.

 

Thuiswinkel Waarborg & E-commerce Europe

Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post, televisie, etc. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt.

De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting. Meer informatie hier.

Door middel van de Thuiswinkel Waarborg certificering zijn wij tevens aangesloten bij de European Multi-Channel and Online Trade Association (E-commerce Europe), een Europees keurmerk voor webwinkels (https://www.ecommerce-europe.eu/).


AVG

AVG OK is een vignet van de Stichting AVG voor Verenigingen, waar Eliza was here (een merk van Sunweb Group) via de ANVR lid van is. Om het vignet AVG OK te voeren moet een organisatie voldoen aan de daarvoor opgestelde criteria door de Stichting AVG en het normenkader AVG dat is opgesteld door specialisten. Pas na toetsing door Stichting AVG mag een organisatie het vignet AVG OK gebruiken.