Voorwaarden

  1. Home
  2. Sudtours
  3. FAQ
  4. Voorwaarden

Voorwaarden Sudtours Vliegvakanties

Indien u een boeking maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de ANVR-voorwaarden en de voorwaarden van Sudtours. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken.
Sudtours gaat er, indien u een verzekering heeft afgesloten, vanuit dat u op de hoogte bent van de verzekeringsvoorwaarden.
Daarnaast gaat Sudtours ervan uit dat u de reisinformatie op de website heeft gelezen.

Hieronder vindt u de verschillende voorwaarden die Sudtours hanteert.

Herroeping aanbod
Ons aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) resp. binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Indien dit een zon-/feestdag betreft, wordt de termijn verruimd naar de eerstvolgende werkdag. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die - vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

Het herroepingsrecht van artikel 6 in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel is ingevolge artikel 10 lid 4 uitgesloten.

ANVR Voorwaarden
ANVR Consumentenvoorwaarden voor boekingen vanaf 1 april 2016 PDF file

ANVR Consumentenvoorwaarden voor boekingen die voor 1 april 2016 zijn gemaakt (ook bij vertrek na 1 april 2016) PDF file

Sudtours Voorwaarden
AAlgemene voorwaarden Sudtours PDF file

Verzekeringen
Algemene Thuiswinkel Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Waarborg PDF file