Zonvakanties
  • Home
  • Zoek en boek
Wintersport
  • Home
  • Zoek en boek
Cruises
Aanbiedingen
Extra services

Over Sudtours

  1. Home
  2. Sudtours
  3. FAQ
  4. Over Sudtours

Over Sudtours


CONTACT 

Wat zijn de adresgegevens en het rekeningnummer van Sudtours?
Postadres
Postbus 1439
3000 BK Rotterdam

ANVR 3935
SGR 3609

IBAN: NL25RABO 0118215736

Kan ik op het kantoor van Sudtours langskomen?
Het is eventueel mogelijk om op het kantoor langs te komen om tickets op te halen of te betalen. U kunt alleen gebruikmaken van deze mogelijkheid indien dit vooraf telefonisch (0900-126) is afgesproken.

LIDMAATSCHAPPEN

Wat houdt het ANVR in?
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR-brochure 2006, waarvan de omslag hier is afgebeeld. De brochure bevat tevens de ANVR-boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie. Meer informatie vindt u op www.anvr.nl.

Wat houdt het calamiteitenfonds in?

Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. De kosten voor deelname aan het calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per boeking (max. 9 personen). Voor meer informatie kijkt u op www.calamiteitenfonds.nl.

Wat houdt het SGR in?

Stichting Garantiefonds Reisgelden Onze organisatie is aangesloten bij SGR (lidnummer 3609). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR, met uitzondering van de losse vliegtickets. Een los vliegticket valt niet onder de dekking van de SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. De volledige SGR-garantieregeling is terug te vinden op www.sgr.nl.

Wat houdt het Thuiswinkel waarborg in?

Het Thuiswinkel Waarborg is hét door de Consumentenbond ondersteunde keurmerk voor consumenten die producten en/of diensten kopen via catalogus, internet, post, televisie, etc. De Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, kortweg Thuiswinkel.org, is de branchevereniging van bedrijven die het Thuiswinkel Waarborg voeren en die het keurmerk bewaakt. De leden van de branchevereniging werken volgens de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze gedragsregels verwijzen naar Europese en Nederlandse wet-, regelgeving en richtlijnen, bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier om een klacht bij het Thuiswinkel Waarborg in te dienen.